Minden időkre érvényes örökség

Thuküdidészt, a görög klasszikus kor legnagyobb történetíróját (Kr. e. 460396 körül) ábrázolja a gyűjtemény egyik portréja, amely a római császárkor elején készült, a típus azonban a Kr. e. 4. század elejére keltezhető. Ez a pentélikoni márványból faragott szobor befejezetlen maradt jól látható a fül mögötti sáv részleteiben.

Thuküdidész már a harcok kitörésekor elkezdte írni művét a peloponnészoszi háborúról (Kr. e. 431404), amely az Athén vezette déloszi szövetség és a spártai vezetés alatt álló peloponnészoszi szövetség között dúlt. Maga is részt vett a harcokban, ám mivel flottájával későn érkezett Amphipolisz felmentésére, száműzték. Ezek a tapasztalatok is áthatják történetírói attitűdjét: nem csupán a háború és a korszak legfőbb eseményeit mutatta be, hanem oknyomozó, összefüggéseket kereső módszerével mindkét fél szempontjairól igyekezett számot adni. Elbeszélésébe beszédeket is szőtt, hogy a valóságot több oldalról világíthassa meg, szorosan tartva magát az elhangzottak gondolatmenetéhez. (1. 22)

Művének központi helyén szerepel a gyakran idézett, drámai hangvételű szakasz: a méloszi dialógus. Az athéniak arra kérik a mélosziakat, hogy az ő oldalukon lépjenek be a háborúba. A kis sziget a jogszerűségre hivatkozva semlegességet kér, amelyet a szabadságára büszke Athén önmagával meghasonlásban, a nagyhatalmi politizálásra hivatkozva megtagad.

Ekkor hangzik el az örökérvényű mondat: “Az emberről pedig minden bizonnyal állíthatjuk, hogy a természetükben mindig ott rejlő kényszer alapján, ha megvan rá a hatalmuk, uralkodni akarnak. Ezt a törvényt nem mi találtuk ki, s fennállása óta nem mi alkalmazzuk először, hanem már készen örököltük, s minden időkre érvényes örökségként is fogjuk hátrahagyni.” (5.105, Muraközy Gyula fordítása)

Mélosz elpusztult.

A méloszi dialógus a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak előadásában:

Borítókép: Részlet Thuküdidész művének egyik kéziratából (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, ms. C. Plut. 69.2, fol. 513v.,) a fotó forrása: Wikipedia.


Olvasnivaló

A knidosi Eudoxos (kb. Kr. e. 390–337) korának egyik legjelentősebb tudósa volt, főleg Kyzikosban és Athénban tevékenykedett. Kutatásai kiterjedtek a filozófiára, a földrajzra, a csillagászatra és a matematikára is. Írásai önállóan nem maradtak fönn, munkásságát későbbi szerzők műveiből és másodlagos forrásokból ismerjük.

Eudoxos képmása
Eudoxos képmása, Szépművészeti Múzeum, Antik Gyűjtemény, ltsz. 4778.

Az Antik Gyűjtemény domborműve egyszerű, négyszögletes kőtömbön ülő férfialakként ábrázolja. Köpenyt visel, két lábát keresztberakja, felsőteste előredől. Ölében tartott jobbjában irattekercs, baljában talán botot tartott. Hosszú szakálla a filozófus-ábrázolások hagyományát követi, testtartása a tanító szellemi erőfeszítését fejezi ki.

Tudomány nehéz napokra: a Szaktárs Adatbázis egy hónapig tizenkét szakkiadó összes könyvét szabadon hozzáférhetővé tette, köztük számos ókortudományi kiadványt is. A Gondolat kiadó ókortudományi kötetei például ITT, az Osiris történelmi könyvei ITT böngészhetők.

Jó olvasást!

Könyvjelző

Új könyvek az Antik Gyűjtemény könyvtárában, 2016/1

museum archetypesWellington Gahtan, M. – Pegazzano, D. (eds.):
Museum Archetypes and Collecting in the Ancient World
Monumenta Graeca et Romana 21.
Leiden, 2015

autopsyMiles, M. M. (ed.):
Autopsy in Athens
Recent Archaeological Research on Athens and Attica
Oxford, 2015

garlandGarland, R.:
Wandering Greeks
The Ancient Greek Diaspora from the Age of Homer to the Death of Alexander the Great
Princeton, 2014

couliéCoulié, A.:
La Céramique de la Grèce de l’est. Le style des chèvres sauvages
La collection du musée du Louvre
Paris, 2014


scopacasaScopacasa, R.:
Ancient Samnium
Settlement, Culture and Identity between History and Archaeology

Oxford, 2014

ephesos hanghausThür, H. – Rathmayr, E. (Hrsg.):
Hanghaus 2 in Ephesos. Die Wohneinheit 6
Baubefund, Ausstattung, Funde

Forschungen in Ephesos VIII/9.
Wien, 2014

friedland et alFriedland, E. A. – Grunow Sobocinski, M. – Gazda, E. K. (eds.):
The Oxford Handbook of Roman Sculpture
Oxford, 2015


morgantina6Stone, S. C.:
The Hellenistic and Roman Fine Pottery
Morgantina Studies VI.
Princeton, 2014


Könyvjelző

Új könyvek az Antik Gyűjtemény könyvtárában, 2015/5

TosoToso, S.:
Fabulae graecae
Miti greci nelle gemme romane del I secolo a.C.
La Rovine Circolari, 9.
Roma, 2007

SalapataSalapata, G.:
Heroic offerings
The terracotta plaques from the Spartan sanctuary of Agamemnon and Kassandra
Ann Arbor, 2014

9781107323513iCarpenter, T.H. ‒ Lynch, K.M. ‒ Robinson, E.G.D.:
The Italic People of Ancient Apulia
New Evidence from Pottery for Workshops, Markets, and Customs
Cambridge, 2014

CSECorpus Speculorum Etruscorum. France 1/4.: Paris, Musée du Louvre. Fasc. 4.
(Emmanuel-Rebuffat, D.)
Roma, 2009

HoustonHouston, G.W.:
Inside Roman Libraries
Book Collections and Their Management in Antiquity
Studies in the history of Greece and Rome.
Chapel Hill, 2014.

BöhmBöhm, S.:
Korinthische Figurenvasen
Düfte, Gaben und Symbole
Regensburg, 2014

Dutuit_1Pelletier-Hornby, P.:
Un monde d’images
Les vases antiques de la collection Dutuit. Petit Palais. Musées des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Paris, 2013


Könyvjelző

Új könyvek az Antik Gyűjtemény könyvtárában, 2015/4

AmillaKoehl, R. B. (ed.):
AMILLA. The Quest for Excellence 
Studies Presented to Guenter Kopcke in Celebration of His 75th Birthday
Prehistory Monographs 43.
Philadelphia, 2013

the campana collectionSarti, S.:
The Campana Collection at the Royal Museum of Art and History (Brussels) 
Études d’Archéologie 4.
Bruxelles, 2012

dark ages revisitedMazarakis Ainian, A. (ed.):
The “Dark Ages” Revisited
Acts of an International Symposium in memory of William D. E. Coulson, University of Thessaly, Volos, 14–17 June 2007
Volume I–II.
Volos, 2011

i tetti acheiAversa, G.:
I tetti achei
Terrecotte architettoniche di età arcaica in Magna Grecia
Tekmeria 15.
Paestum, 2012

giganti di pietraBedini, A. – Tronchetti, C. – Ugas, G. – Zucca, R.:
Giganti di pietra
Monte Prama. L’Heroon che cambia la storia della Sardegna e del Mediterraneo
Cagliari, 2012

crustumeriumAttema, P.A.J. – di Gennaro, F. – Jarva, E. (a cura di):
Crustumerium
Ricerche internazionali in un centro latino. Archaeology and identity of a Latin settlement near Rome
Groningen, 2013


Könyvjelző

Új könyvek az Antik Gyűjtemény könyvtárában, 2015/3

NegotiatingDemetriou, D.:
Negotiating Identity in the Ancient Mediterranean
The Archaic and Classical Greek Multiethnic Emporia
Cambridge, 2012

Oakley_ Athenian PottersOakley, H. J. (ed.):
Athenian Potters and Painters
Volume III.
Oxford, 2014

Rise of the Greek...

Wecowski, M.:
The Rise of the Greek Aristocratic Banquet
Oxford, 2014

Griechische HeiligtümerHaake, M. – Jung, M. (Hg.):
Griechische Heiligtümer als Erinnerungsorte
Von der Archaik bis in den Hellenismus
Stuttgart, 2011

UhlenbrockUhlenbrock, J. P.:
The Terracotta Protomai from Gela
A Discussion of Local Style in Archaic Sicily
Studia Archaeologica 50.
Roma, 1988

Marmi antichiPensabene, P. (a cura di):
Marmi Antichi
Problemi d’impiego, di restauro e d’identificazione
Studia Miscellanei 26.
Roma, 1993

Tomba delle AnatreBrocato, P.:
La Tomba delle Anatre di Veio
Ricerche  – Collana del Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti 5.
Cosenza, 2012

Die KrimMüller, S. – Schmauder, M. (Hg.):
Die Krim
Goldene Insel im Schwarzen Meer. Griechen – Skythen – Goten. Ausstellung, 4. Juli 2013 – 19. Januar 2014, LVR-LandesMuseum Bonn
Bonn, 2013