Lexikon

Akhilleusz

A Trója alatt harcoló görög sereg legkiválóbb harcosa, az Iliász főhőse. Péleusz és a Thetisz gyermeke, a mürmidónok királya. Apai ágon Zeusz dédunokája (nagyapja az aiginai Aiakosz).

Trójai háború

Harag
Megsértett becsülete miatti haragja és bosszúvágya képezi az Iliász történetének és szerkezetének vezérfonalát. A trójai háború tizedik évében Agamemnón, a görög seregek fővezére, hogy saját veszteségét kárpótolja, elragadja tőle rabnőjét, Briszéiszt. A hős, aki apjától azt tanulta, „hogy legyen első mindig, a többi fölé kimagasló”, ezt a megaláztatást képtelen elviselni, és meg is gyilkolná érte Agamemnónt, ha Athéné vissza nem tartaná ettől. Ehelyett kivonul a harcból, és anyja segítségével Zeusznál azt is eléri, hogy ezután a trójaiaknak kedvezzen a hadiszerencse. A bajba jutott Agamemnón később hiába próbálja megbékíteni. Akhilleusz eleinte jogos haragja ekkor már nem ismer határt. Sem a bőséges ajándék, sem népének szorongatott helyzete nem rendíti meg. Barátja, Patroklosz elkéri tőle fegyverzetét, és sikeresen visszaszorítja a megtévesztett trójaiakat, ám a csatatérről nem tér vissza többé.

Bosszú Patrokloszért
Akhilleuszt tétlen önsajnálatából barátja halála mozdítja ki. Héphaisztosz új fegyverzetet készít neki, s a bosszúvágytól fűtött hős a trójaiak ellen indul. Hektóron, Patroklosz gyilkosán párharcban felülkerekedik, s a trójai királyfi holttestét mértéktelen dühében meggyalázza. Elvakultságából a trójai király, Priamosz józanítja ki. A fiát gyászoló öreg király szavain megindulva végül kiadja neki Hektór holttestét.

Párbajai
A trójai háború kezdetén lett az áldozata Priamosz és Hekabé még gyermek fia, Tróilosz: Akhilleusz lesből támadt rá, amikor egyszer nővérét, Polüxénát elkísérte a város falain kívüli kúthoz. A lován menekülő ifjút üldözőbe vette, s mikor az Apollón Thümbraiosz templomába menekült, elkapta, és az isten oltárán lefejezte. Hektór halála után még két híres párbajt vívott Trója falai alatt: előbb az amazónok királynőjét, Pentheszileiát, majd Memnónt, az aithiopszok vezérét ölte meg.

Halála
Végül a híres Szkaiai kapunál Parisz (Apollón segítségével) eltalálta egyetlen sebezhető pontját, a sarkát. Holttestét Aiasz vette a hátára, és menekítette ki a csatából. Trójától nem messze magasodott sírdombja (tumulusa), ahol az epikus hagyomány szerint őt és Patrokloszt eltemették.

Trója előtti történetek

Születése
Zeusz és Poszeidón versengett Thetisz kezéért, de amikor egy jóslatból megtudták, hogy a tengeristennő fia erősebb lesz apjánál, elhatározták, hogy egy halandóhoz adják hozzá. Thetisz Péleusztól született halandó gyermekét, Akhilleuszt tűzbe (vagy a Sztüx vizébe) tartva tette sérthetetlenné – sarka kivételével, amit nem ért a tűz.

Nevelkedése
Nevelőjétől, Kheirón kentaurtól tanult meg vadászni, lovagolni, gyógyítani és lanton játszani.

Rejtőzködés lányruhában
Anyja, mivel tudta, hogy fia Trója falai alatt leli majd halálát, Szkürosz szigetére, Lükomédész királyhoz küldte, hogy ott lánynak öltöztetve neveljék. Itt szerelem szövődött közte és Lükomédész egyik lánya, Déidameia között, aki már gyermeket várt a hőstől, amikor Odüsszeusz eljött Szküroszra, hogy Akhilleuszt magával vigye Trójába. Fondorlatos csellel leplezte le: a király lányainak szánt nagy halom ruha alá fegyvereket rejtett. Mikor harci riadót fújtak, Akhilleusz azonnal a fegyverekhez nyúlt. Így elárulva magát már kénytelen-kelletlen hadba kellett vonulnia. Még távozása előtt megszületett fia, Neoptolemosz.

Ábrázolásai
Akhilleusz alakja igen kedvelt tárgya volt az antik képzőművészetnek. Az vázafestészetben a Kr. e. 7. századtól kezdve számos különböző jelenetben tűnik fel. Az ún. François-vázán Akhilleusz életéből vett jelenetek egész sorozata látható. Népszerűek voltak a Pentheszileiával és Memnónnal folytatott párharcának ábrázolásai, a Tróilosz elleni lesvetés, Tróilosz üldözése és megölése, és számos más története Kheirónnál töltött tanulóéveitől Hektór holttestének meggyalázásáig. Az egyik leggyakrabban ábrázolt jelenetről, amint Aiasszal a harc szünetében kockajátékot játszik (és amely a görög vázafestészet egyik leghíresebb darabjának, Exékiasz feketealakos vázafestményének is témája), semmilyen írott forrás nem számol be.

Keresőkifejezések: Akhilleusz, Achilleus, Achilles, Achilles and Ajax, Chiron, Penthesilea, Troilus, Memnon, Hector, Achilles on Skyros